kainot draseisl

Δράσεις Σχολ. Μονάδων

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΤΟΥ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΣΤΗΝ 8η ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΧΟΡΩΔΙΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Τρίτη, 17 Μαΐου 2016 08:33
Η μεικτή δίφωνη χορωδία του 2ου Γυμνασίου Νέας Ιωνίας αποτελούμενη από μαθητές/τριες και των τριών τάξεων συμμετείχε στην 8η Διεθνή Συνάντηση Σχολικών Χορωδιών Καρδίτσας, του 34ου Διεθνούς Φεστιβάλ... Περισσότερα...
ΑΠΟΝΟΜΗ ΕΠΑΙΝΟΥ ΣΤΟ 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Πέμπτη, 02 Μαρτίου 2017 11:51
Το 4ο Γυμνάσιο Ν. Ιωνίας συμμετείχε στο διαγωνισμό καλύτερης εικονογραφημένης ιστορίας ή βίντεο ή scratch με θέμα: «Εκπαιδεύοντας τον παππού στο διαδίκτυο», τον οποίο διοργάνωσε το Ελληνικό Κέντρο... Περισσότερα...
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΤΟΥ ΓΕΛ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Τετάρτη, 29 Μαρτίου 2017 10:19
Στις 22 Μαρτίου 2017 η Προεδρία της Δημοκρατίας υποδέχθηκε στο προεδρικό μέγαρο αντιπροσωπεία μαθητών και καθηγητών του Γενικού Λυκείου Φιλοθέης, για να τους επαινέσει για την πρωτοβουλία τους να... Περισσότερα...
2ος ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Πέμπτη, 18 Μαΐου 2017 17:04
έντε (5) μαθητές της Γ΄τάξης του 1ου Γυμν. Ν. Ιωνίας συμμετείχαν στους 2ους Μαθηματικούς Διαγωνισμούς - Ομαδικό Παιχνίδι Γνώσεων- την Κυριακή 7-5-17 , στα Αρσάκεια -Τοσίτσεια σχολεία Εκάλης.... Περισσότερα...

trapeza thematwn

Πρότυπα Σχολεία

Βαθμολογικά Κέντρα

amea17

Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες – Σχολικά έτη 2016-2017, 2017-2018 με Κωδικό ΟΠΣ 5001951 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας (09) «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρίσεων – Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής».

math anap1617

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ


ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ – ΚΑΕ 0282

Ο Δ/ντης του σχολείου καταθέτει:

 • Πρωτοκολλημένο διαβιβαστικό.
 • Απόφαση χορήγησης ή παράτασης εκπαιδευτικής άδειας από την περιφέρεια.
 • Πρωτότυπη βεβαίωση φοίτησης πανεπιστημίου για το χρονικό διάστημα που αναφέρεται η μισθοδοτική κατάσταση.
 • Υπεύθυνη δήλωση εκπ/κου πως δεν έχει πληρωθεί για την ίδια αιτία από άλλη πηγή και ότι διαμένει στον τόπο όπου παρακολουθεί τις μεταπτυχιακές σπουδές. (Δεν μου χορηγείται υποτροφία ή χρηματική αμοιβή αποζημίωση από το εσωτερικό ή το εξωτερικό και διαμένω…)


ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΑΒΒΑΤΑ - ΚΥΡΙΑΚΕΣ – ΚΑΕ 0512

Ο Δ/ντης του σχολείου καταθέτει:

 • Πρωτοκολλημένο διαβιβαστικό.
 • Πρωτότυπη βεβαίωση εργασίας για Σάββατα – Κυριακές
 • Απόφαση ορισμού των δικαιούχων


ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ – ΚΑΕ 0517

Ο Δ/ντης του σχολείου καταθέτει:

 • Πρωτοκολλημένο διαβιβαστικό.
 • Σύμβαση Εργασίας.
 • Πράξη ανάληψης υπηρεσίας
 • Ωρολόγιο πρόγραμμα
 • Ημερολογιακή κατάσταση ωρών υπογεγραμμένη από το διευθυντή του σχολείου
 • Εάν τα δικαιολογητικά αφορούν την περίοδο Μαΐου – Ιούνιο, απαιτείται και το πρόγραμμα εξετάσεων

Ειδικά για του ωρομίσθιους ειδικής αγωγής απαιτούνται επιπλέον:

 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για όσους έχουν παιδιά.


ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΣΕ ΓΡΑΦΕΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ – ΚΑΕ 0561

Ο Δ/ντης του σχολείου καταθέτει:

 • Πρωτοκολλημένο διαβιβαστικό.
 • Πρωτότυπη βεβαίωση του Βουλευτή ή του κόμματος που είναι αποσπασμένος ο εκπ/κος για των αριθμό των υπερωριών.
 • Απόφαση απόσπασης (ακριβές φωτοαντίγραφο).
 • Υπεύθυνη δήλωση στην οποία ο δικαιούχος θα δηλώνει ότι: ¨Δεν  συμμετείχα σε άλλο συνεργείο υπερωριακής απασχόλησης κατά το χρονικό διάστημα από  ….. έως  …… κι η αμοιβή μου δεν είναι ανώτερη από το σύνολο των αποδοχών της οργανικής μου θέσης¨


ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ – ΚΑΕ 0516

Ο Δ/ντης του σχολείου καταθέτει κάθε κατάσταση πληρωμής εις τριπλούν. Συνημμένα υποβάλλονται: (μηνιάια)

 • Πρωτοκολλημένο διαβιβαστικό.
 • Επικυρωμένο αντίγραφο πρακτικού απόφασης ανάθεσης υπερωριακής διδασκαλίας από το σχολείο (για κάθε μία από τις παρακάτω περιπτώσεις):
  • Μέχρι 5 ώρες υπερωριακής διδασκαλίας την εβδομάδα, η ανάθεση γίνεται μόνο με απόφαση του συλλόγου των διδασκόντων αν οι υπερωρίες του εκπ/κου γίνονται στο σχολείο της οργανικής του θέσης.
  • Πάνω από 5 ώρες υπερωριακής διδασκαλίας την εβδομάδα ή αν ο εκπαιδευτικός είναι τοποθετημένος σε περισσότερα από ένα σχολεία (ακόμα και αν έχει οργανική θέση) η έγκριση γίνεται με απόφαση ΠΥΣΔΕ, η οποία επισυνάπτεται στα δικαιολογητικά. Στην περίπτωση αυτή οι υπερωρ’ιες χρεώονονται στο σχολείο που συμπληρώνει ωράριο
  • Ιδιαίτερα για τις ώρες που προκύπτουν λόγω ανάθεσης προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων (Αγ. Υγείας, Π.Ε.) θα προσκομίζεται και η απόφαση έγκρισης του προγράμματος.
 • Τα ωρολόγια προγράμματα όλων των σχολείων που υπηρετεί ο εκπ/κός από τα οποία θα φαίνεται ότι είναι συμπληρωμένο το υποχρεωτικό του ωράριο καθώς και ότι έχουν συμπληρώσει το υποχρεωτικό τους ωράριο και οι υπόλοιποι καθηγητές της ίδιας ή συγγενούς ειδικότητας. (να είναι κυκλωμένες οι ώρες-υπερωρίες στο πρόγραμμα και να συμβαδίζουν με τις ημερολογιακές καταστάσεις)
 • Ημερολογιακή κατάσταση πραγματοποιηθέντων ωρών υπερωριακής διδασκαλίας.

Σημειώνεται ότι:

 • Η ημερομηνία του πρακτικού απόφασης ανάθεσης υπερωριακής διδασκαλίας από το σχολείο ορίζεται ως η ημερομηνία έναρξης πληρωμής των υπερωριών.
 • Οι εκπ/κοι δεν δικαιούνται αποζημίωση για υπερωρίες κατά τις αργίες (υποχρεωτικές, συνδικαλιστικές, τοπικές), το κλείσιμο των σχολείων (καιρικές συνθήκες, καταλήψεις κλπ.), τις σχολικές εκδρομές και τις ληφθείσες άδειες εκπ/κων.
 • Οι εκπ/κοι δικαιούνται αποζημίωση υπερωριακής απασχόλησης μέχρι
  • και την ημέρα έκδοσης των αποτελεσμάτων ανεξάρτητα από το εάν ο εκπ/κος διδάσκει εξεταζόμενο ή όχι μάθημα. Για τον υπολογισμό των ωρών κατά την περίοδο των εξετάσεων ακολουθείται το ωρολόγιο πρόγραμμα που είχε ο εκπ/κος σε όλη τη διάρκεια του σχολ. έτους στις συγκεκριμένες ημέρες, ανεξάρτητα από την λειτουργία του σχολείου τις συγκεκριμένες ημέρες (ανοικτό, κλειστό, εξεταστικό κέντρο κλπ), ή αν ο εκπ/κος είχε εισήγηση/επιτήρηση ή όχι.
  • Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση κατά την οποία η υπερωρία γίνεται σε μάθημα της Γ’ τάξης των Λυκείων το οποίο ανήκει στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα, οπότε καταληκτική ημερομηνία είναι η λήξη το σχολικού έτους.
 • Για τους αναπληρωτές εκπ/κους που έχουν κρατήσεις ΙΚΑ:
  • Η ΑΠΔ των αναπληρωτών εκπ/κων γίνεται από τη Δ/νση Δ.Ε. Β’ Αθήνας.
  • Οι αναπληρωτές εκπ/κοι υπογράφουν το βιβλίο ενσήμων  στη Δ/νση Δ.Ε. Β’ Αθήνας.


ΕΚΔΡΟΜΕΣ – ΚΑΕ 0711

Ο Δ/ντης του σχολείου καταθέτει την κατάσταση πληρωμής εις τριπλούν. Συνημμένα υποβάλλονται:

 • Πρωτοκολλημένο διαβιβαστικό
 • Απόσπασμα πρακτικού για την εκδρομή όπου φαίνονται τα ονόματα των συνοδών
 • Έγκριση εκδρομής από την Περιφέρεια
 • Έγκριση μετακίνησης εκπαιδευτικών  από τη Διεύθυνση


ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ – ΚΑΕ 0711

Ο Δ/ντης του σχολείου καταθέτει την κατάσταση πληρωμής εις τριπλούν. Συνημμένα υποβάλλονται:

 • Πρωτοκολλημένο διαβιβαστικό
 • Απόφαση από το Υπουργείο με τα ονόματα των συμμετεχόντων στο συνέδριο
 • Αντίγραφο της βεβαίωσης συμμετοχής στο συνέδριο
 • Αν πρόκειται για μετακίνηση με αυτοκίνητο: διόδια, βεβαίωση από τις τεχνικές υπηρεσίες της νομαρχίας για χιλιομετρική απόσταση
 • Αν πρόκειται για μετακίνηση με αεροπλάνο, πλοίο, κτελ: αποκόμματα εισιτηρίων και κάρτες επιβίβασης για αεροπλάνο και αποδεικτικό πληρωμής εισιτηρίων αν υπάρχει
 • Απόδειξη ξενοδοχείου στο όνομα του εκπαιδευτικού
 • Απόδειξη πληρωμής συνεδρίου


ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ – ΚΑΕ1729

Ο Δ/ντης του σχολείου καταθέτει τα εξής δικαιολογητικά:

 • Αίτηση του γονέα με όλα του τα στοιχεία (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, ΑΦΜ, ΔΥΟ)
 • Βεβαίωση του Δ/ντη του σχολείου ότι το παιδί είναι μαθητής
 • Γνωμάτευση και ακουομετρικό διάγραμμα ειδικευμένου γιατρού Κρατικού ή Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου (με σφραγίδα νοσοκομείου), όπου θα αναφέρεται το ποσοστό κώφωσης καθώς και ότι συνίσταται η χρήση ακουστικών βαρηκοΐας.
 • Τιμολόγιο στο όνομα του γονέα όπου θα αναφέρεται ότι η προμήθεια των ακουστικών βαρηκοΐας γίνεται για το παιδί του (όνομα παιδιού), το οποίο μπορεί να είναι και επικυρωμένο αντίγραφο, στην περίπτωση που μεσολαβεί ασφαλιστικός φορέας.
 • Βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα όπου θα αναφέρει ότι έχει κατατεθεί σε αυτόν το πρωτότυπο τιμολόγιο, (αριθμός τιμολογίου, ποσό) καθώς και το ποσό που του χορηγήθηκε για την προμήθεια αυτή
 • Βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα, με τη διαφορά του ποσού, που χορηγήθηκε για φορολογική χρήση.
 • Υπεύθυνη δήλωση του γονέα ότι έχει καταβάλει ο ίδιος το ποσό και ότι δεν έχει πάρει ακουστικά βαρηκοΐας για το παιδί του (όνομα) από κανένα φορέα του δημοσίου τα τελευταία τέσσερα (4) χρόνια.

ΠΡΟΣΟΧΗ:Ο γονέας ο οποίος κάνει την αίτηση, πρέπει να είναι Ο ΙΔΙΟΣ με αυτόν που αναγράφεται τόσο πάνω στο τιμολόγιο, όσο και στη βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα


ΜΗ ΧΡΗΣΗ ΘΕΡΙΝΗΣ ΑΔΕΙΑΣ – ΚΑΕ 0563

Ο Δ/ντης του σχολείου καταθέτει:

 • Πρωτοκολλημένο διαβιβαστικό.
 • Πρωτότυπη βεβαίωση εργασίας
 • Απόφαση παραμονής δύο (2) εκπαιδευτικών στα λύκεια
 • Βεβαιώσεις αποδοχών των εν λόγω εκπαιδευτικών


ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ – ΚΑΕ0288

 • Όλες οι δικαστικές αποφάσεις (πρωτοδικείο, εφετείο) πρωτότυπες ή επικυρωμένες από το αρμόδιο δικαστήριο ή δικηγόρο.
ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ Ε.Κ.
Πέμπτη, 27 Ιουλίου 2017
Ανακοινώνεται η πράξη 27 /26-7-2017 του Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής Διευθυντών Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Β΄Αθήνας. Δείτε τη σχετική... Περισσότερα...

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΣΜΕΑΕ
Πέμπτη, 27 Ιουλίου 2017
Ανακοινώνονται τοποθετήσεις εκπαιδευτικών, οι οποίοι αποσπάστηκαν στη Δ.Δ.Ε. Β’ Αθήνας για το διδακτικό έτος 2017-2018 με την Υ.Α.... Περισσότερα...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΥ ΤΕΛΙΚΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ/ΝΤΡΙΩΝ
Δευτέρα, 24 Ιουλίου 2017
Μετά την εκδίκαση των ενστάσεων, ανακοινώνεται ο αναμορφωμένος τελικός ενιαίος αξιολογικός πίνακας για τους/τις υποψήφιους/ιες... Περισσότερα...

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ Ε.Κ.
Δευτέρα, 24 Ιουλίου 2017
Καλούνται οι υποψήφιοι/ες για τη θέση Διευθυντή/ντριας σχολικών μονάδων ή Ε.Κ. αρμοδιότητας Δ.Δ.Ε. Β΄ Αθήνας να προσέλθουν αύριο 25-7-2017 στη... Περισσότερα...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ/ΝΤΡΙΩΝ
Τετάρτη, 19 Ιουλίου 2017
Ανακοινώνεται ο τελικός ενιαίος αξιολογικός πίνακας τελικής βαθμολογίας για τους/τις υποψήφιους/ιες Διευθυντές/ντριες για σχολικές... Περισσότερα...

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
Τετάρτη, 21 Ιουνίου 2017
Ανακοινώνονται τοποθετήσεις εκπαιδευτικών σύμφωνα με την υπ' αρ. 11951/21-06-2017 απόφαση της ΔΔΕ Β' Αθήνας οι οποίοι επιστρέφουν στη Δ.Δ.Ε. Β'... Περισσότερα...

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ/ΝΤΡΙΩΝ Δ.Δ.Ε. Β’ ΑΘΗΝΑΣ
Τρίτη, 20 Ιουνίου 2017
Ανακοινώνεται το πρόγραμμα συνεντεύξεων υποψήφιων Διευθυντών/ντριων για τη Διεύθυνση Δ.Ε. Β’ Αθήνας, σύμφωνα με την αρ.... Περισσότερα...

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
Παρασκευή, 02 Ιουνίου 2017
Από το ΠΥΣΔΕ Β' ΑΘΗΝΑΣ ανακοινώνονται συμπληρωματικές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών. Δείτε σχετικά έγγραφα. Περισσότερα...

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΚΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Τετάρτη, 31 Μαΐου 2017
Ανακοινώνονται τοποθετήσεις εκπαιδευτικών (από Διάθεση ΠΥΣΔΕ, από μετάθεση, με βελτίωση θέσης) σε κενές οργανικές θέσεις, σύμφωνα με το... Περισσότερα...

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΚΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ -ΣΜΕΑΕ
Δευτέρα, 29 Μαΐου 2017
Ανακοινώνονται τοποθετήσεις εκπαιδευτικών σε κενές οργανικές θέσεις σε Σχολικές Μονάδες Αγωγής και Εκπαίδευσης - ΣΜΕΑΕ (Πρ.20/26-5-2017... Περισσότερα...

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΚΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ / ΑΡΣΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΩΝ- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Δευτέρα, 29 Μαΐου 2017
Ανακοινώνονται  τοποθετήσεις εκπαιδευτικών σε κενές οργανικές θέσεις, στο πλαίσιο της ρύθμισης υπεραριθμιών, στους κλάδους... Περισσότερα...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ Β' ΦΑΣΗΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΩΝ
Παρασκευή, 26 Μαΐου 2017
Α. Ανακοινώνεται τοποθέτηση εκπαιδευτικού σε κενή οργανική θέση (Πρ.19/25-5-2017 ΠΥΣΔΕ), στο πλαίσιο της ρύθμισης υπεραριθμιών β’ φάσης.... Περισσότερα...

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΚΑΙ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Τετάρτη, 24 Μαΐου 2017
ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ & ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΩΝ ΣΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Α. Ανακοινοποιούνται στο ορθό υπεραριθμίες στον... Περισσότερα...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ Α' ΦΑΣΗΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΩΝ
Τετάρτη, 24 Μαΐου 2017
Ανακοινώνονται τοποθετήσεις σε κενές οργανικές θέσεις (Άρση υπεραριθμιών Α’ Φάσης) και διαπιστώνονται οργανικά κενά – υπεραριθμίες.... Περισσότερα...

ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΕΣ - ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ
Παρασκευή, 19 Μαΐου 2017
Από το ΠΥΣΔΕ Β' Αθήνας ανακοινώνονται υπεραριθμίες και κενές οργανικές θέσεις.  Δείτε τα σχετικά έγγραφα. Περισσότερα...

ΝΕΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
Τρίτη, 04 Απριλίου 2017
Από το ΠΥΣΔΕ Β' Αθήνας ανακοινώνονται τοποθετήσεις εκπαιδευτικών σε λειτουργικά κενά για το διδακτικό έτος 2016-2017 και τροποποιήσεις... Περισσότερα...

ΝΕΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
Τρίτη, 28 Μαρτίου 2017
Από το ΠΥΣΔΕ Β' Αθήνας ανακοινώνονται τοποθετήσεις εκπαιδευτικών σε λειτουργικά κενά για το διδακτικό έτος 2016-2017 και τροποποιήσεις... Περισσότερα...

ΝΕΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
Πέμπτη, 23 Μαρτίου 2017
Από το ΠΥΣΔΕ Β' Αθήνας ανακοινώνονται τοποθετήσεις εκπαιδευτικών σε λειτουργικά κενά για το διδακτικό έτος 2016-2017 και τροποποιήσεις... Περισσότερα...

ΝΕΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
Τετάρτη, 01 Μαρτίου 2017
Από το ΠΥΣΔΕ Β' Αθήνας ανακοινώνονται τοποθετήσεις εκπαιδευτικών σε λειτουργικά κενά για το διδακτικό έτος 2016-2017 και τροποποιήσεις... Περισσότερα...

ΝΕΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
Παρασκευή, 17 Φεβρουαρίου 2017
Από το ΠΥΣΔΕ Β' Αθήνας ανακοινώνονται τοποθετήσεις εκπαιδευτικών σε λειτουργικά κενά για το διδακτικό έτος 2016-2017 και τροποποιήσεις... Περισσότερα...

ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Τετάρτη, 17 Μαΐου 2017
Ανακοίνωση εξεταστικών κέντρων για τις προφορικές εξετάσεις του κρατικού πιστοποιητικού γλωσσομάθειας. Δείτε σχετικούς πίνακες. Περισσότερα...

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΠγ ΜΑΙΟΥ 2017
Δευτέρα, 06 Μαρτίου 2017
Ανακοινώθηκε το ωρολόγιο πρόγραμμα των εξετάσεων Μαίου 2017 για το κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας. Δείτε σχετικό έγγραφο. Περισσότερα...

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΠγ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΙΟΥ 2017
Τετάρτη, 01 Μαρτίου 2017
Προκήρυξη εξετάσεων για τη λήψη του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας περιόδου Μαΐου 2017. Δείτε σχετικά έγγραφα. Περισσότερα...

ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ
Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου 2017
Έκδοση αποτελεσμάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, εξεταστικής περιόδου Νοεμβρίου 2016 για τις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική,... Περισσότερα...

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ
Δευτέρα, 19 Δεκεμβρίου 2016
Γνωστοποιείται ότι οι επιτυχόντες στις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας περιόδου ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 μπορούν να... Περισσότερα...

ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Τρίτη, 08 Νοεμβρίου 2016
Ανακοινώνεται το πρόγραμμα προφορικών εξετάσεων για το κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας. Δείτε σχετικούς πίνακες. Περισσότερα...

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ
Σάββατο, 05 Νοεμβρίου 2016
Ανακοίνωση Εξεταστικών Κέντρων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας Νοεμβρίου 2016 και κατανομή υποψηφίων. Δείτε σχετικά έγγραφα. Περισσότερα...

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016
Δευτέρα, 19 Σεπτεμβρίου 2016
Προκήρυξη εξετάσεων για τη λήψη του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας περιόδου Νοεμβρίου 2016. Δείτε σχετικά έγγραφα. Περισσότερα...

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2016
Τετάρτη, 08 Ιουνίου 2016
Ανακοινώνεται το αναλυτικό πρόγραμμα γραπτών και προφορικών εξετάσεων του ΚΠΓ περιόδου Ιουνίου 2016. Δείτε σχετικά έγγραφα. Περισσότερα...

ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ 2016
Παρασκευή, 03 Ιουνίου 2016
Από την Δ/νση Δ.Ε. Β' Αθήνας ανακοινώνεται το πρόγραμμα για τις προφορικές εξετάσεις του κρατικού πιστοποιητικού γλωσσομάθειας περιόδου... Περισσότερα...

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2016
Δευτέρα, 09 Μαΐου 2016
Ανακοίνωση Εξεταστικών Κέντρων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας Ιουνίου 2016 και κατανομή υποψηφίων. Δείτε σχετικά έγγραφα. Περισσότερα...

ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Πέμπτη, 24 Μαρτίου 2016
Γνωστοποιείται ότι από τη Δευτέρα 21-3-2016 έως και την Παρασκευή 1-4-2016 θα υποβάλλονται στα γραφεία της  Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας... Περισσότερα...

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2016
Κυριακή, 20 Μαρτίου 2016
Ανακοινώνεται ότι από την Δευτέρα 21 Μαρτίου 2016 μέχρι και την Παρασκευή 1 Απριλίου 2016 θα υποβάλλονται αιτήσεις συμμετοχής στις εξετάσεις... Περισσότερα...

ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ
Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2016
Έκδοση αποτελεσμάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας εξετάσεων Νοεμβρίου 2015 για τις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική,... Περισσότερα...

Ημερολόγιο Γεγονότων

Αύγουστος 2017
Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

4o diag dexiot

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

1 math diagonismos

filmmakers

Εκδηλώσεις

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “Η ένταξη των μαθητών με αναπηρία στη φυσική αγωγή” Πέμπτη, 31 Μαρτίου 2016 10:09
Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα “Η ένταξη των μαθητών με αναπηρία στη φυσική αγωγή”. Θα διεξαχθεί Παρασκευή 8/4/2016 και Σάββατο 9/4/2016 στο Θέατρο Δημοτικού Σχολείου-Γυμνασίου Ελληνικής Παιδείας,... Περισσότερα...
ΗΜΕΡΕΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ Δευτέρα, 11 Απριλίου 2016 21:34
Ημέρα ρητορικής τέχνης και επικοινωνίας - «Έχω άποψη..., άρα υπάρχω!». Διοργάνωση : Υπεύθυνη Πολιτιστικών Θεμάτων της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπαίδευσης Β' Αθήνας, Ειρήνη-Μαρία Κουρή, Ελληνική Ενωση για... Περισσότερα...

Εργα Εκπαιδευτικών

ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ ΙΩΑΝΝΗ ΝΑΣΤΟΥ 'ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ' Πέμπτη, 28 Ιανουαρίου 2016 08:25
Το δεύτερο σύγγραμμα του Ιωάννη Σ. Νάστου «Πλουτάρχου Αλέξανδρος», έρχεται να καλύψει ένα σημαντικό κενό της Ελληνικής Βιβλιογραφίας και να συμβάλει στην ανάδειξη της προσωπικότητας του Μ.... Περισσότερα...
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ 3ου ΓΕΛ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΦΑΛΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Παρασκευή, 10 Ιουνίου 2016 12:21
Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2015-2016 στο 3ο ΓΕΛ Ν. Ιωνίας,  μετά από  πρωτοβουλία που ανέλαβε η εκπαιδευτικός μας  Βακαλοπούλου Κλειώ  κλ. ΠΕ07 στην οποία... Περισσότερα...
ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Τρίτη, 17 Ιανουαρίου 2017 12:10
Η κα Εύα Αποστολάτου είναι εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ08 Καλλιτεχνικών, με οργανική θέση στο 1ο Γυμνάσιο Μελισσίων. Πριν λίγες ημέρες, κέρδισε το βραβείο της Τάξης Γραμμάτων και Καλών Τεχνών «Βραβείο... Περισσότερα...

Στατιστικά Διεύθυνσης

ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Τρίτη, 16 Σεπτεμβρίου 2014 15:16
Η Διεύθυνση Δ. Ε. Β΄Αθήνας δημοσιοποιεί, με πίνακες και διαγράμματα, τα οριστικά βαθμολογικά αποτελέσματα των μαθητών της Α΄Λυκείου των δημόσιων και ιδιωτικών ΓΕ.Λ. αρμοδιότητάς της, μετά τις... Περισσότερα...
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΛΕΓΜΕΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ (ΙΟΥΝΙΟΣ 2015) ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. Β΄ ΑΘΗΝΑΣ Δευτέρα, 07 Σεπτεμβρίου 2015 15:16
Στο πλαίσιο της έγκυρης ενημέρωσης, η Δ.Δ.Ε. Β΄ Αθήνας δημοσιοποιεί τους πίνακες και τα διαγράμματα που προέκυψαν από τη στατιστική επεξεργασία, η οποία έγινε από συνεργάτες εκπαιδευτικούς της... Περισσότερα...
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΠΙΝΑΚΕΣ & ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ) Δ/ΝΣΗΣ Δ.Ε. Β' ΑΘΗΝΑΣ Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου 2015 15:09
Με αφορμή τη δημοσιοποίηση στατιστικών στοιχείων που επεξεργάστηκαν συνεργάτες της Διεύθυνσης, ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας, κ. Αθανάσιος Φαλούκας, συγχαίρει τους μαθητές και... Περισσότερα...

Δράσεις Διεύθυνσης

ΔΡΑΣΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ - ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΙΔΩΝ ΠΡΩΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ Πέμπτη, 22 Οκτωβρίου 2015 09:31
Το Τοπικό Δίκτυο Αγωγής Υγείας-Υγιών Σχολείων «Δικτυώσου στη ζωή!» της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β’ Αθήνας, σε συνεργασία με το Τμήμα Αγωγής Υγείας και τον Συμβουλευτικό Σταθμό Νέων,... Περισσότερα...
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΓΧΟΥΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ Παρασκευή, 23 Οκτωβρίου 2015 20:57
Η Διεύθυνση Δ.Ε. Β΄ Αθήνας σε συνεργασία με το Τμήμα Παιδείας του Δήμου Αγ. Παρασκευής διοργανώνει πρόγραμμα με τίτλο: «Μαθαίνω να διαχειρίζομαι το άγχος μου» για τους μαθητές της Γ΄... Περισσότερα...
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ – ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Δευτέρα, 24 Απριλίου 2017 14:41
Έγκριση Διαγωνισμού Αναγνωστικών  Δεξιοτήτων – Κατανόησης  Κειμένου για τους μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου που διοργανώνει η Διεύθυνή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β' Αθήνας.Δείτε εδώ τη σχετική... Περισσότερα...
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ου ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Δευτέρα, 08 Μαΐου 2017 18:35
Αποτελέσματα του 1ου Διαγωνισμού στην Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία για μαθητές της Α΄Λυκείου που διοργάνωσαν η Διεύθυνση Δ.Ε. Β΄ Αθήνας και το ΓΕ.Λ. του Αμερικανικού Κολλεγίου... Περισσότερα...
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 4ου ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ – ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Παρασκευή, 02 Ιουνίου 2017 14:19
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ4ου  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ-ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  Β΄ΑΘΗΝΑΣ   1ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΤΟΓΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Π.Π.Γ.... Περισσότερα...

Επισκεφθείτε

Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας

Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο

Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Ειδική Υπηρεσίας Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων ΥΠΕΠΘ

Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας

Ο συνήγορος του πολίτη

afissa ekfovismos

Ημερήσιος Τύπος

Δελτίο Καιρού

Επισκεψιμότητα

1888871
ΣήμεραΣήμερα146
ΧθέςΧθές291
Αυτή την εβδομάδαΑυτή την εβδομάδα579
Αυτό τον μήναΑυτό τον μήνα6157
ΣυνολικάΣυνολικά1888871
Υψηλότερη 07-18-2017 : 2931
Statistik created: 2017-08-22T10:23:46+00:00
Επισκέπτες online : 34